POSTĘP TŁUMACZENIA
Będziemy umieszczać tu informacje o postępach nad tłumaczeniem do opóźnionych/odłożonych produkcji.