POSTĘP TŁUMACZENIA



2×03

30%

2×04

0%


2×04

0%


2×03 

50%


2×03 – Premiera odcinka 26.10.19 

0%


1×07

99%

1×08

50%

1×09

50%

1×10

0%

1×02

0%